Analýza stavu cév a zatížení stresem přístrojem Max Pulse

Taková třešnička na dortu pro komplexní analýzu vašeho těla ze všech úhlů. Stres, nedostatek spánku, únava, vyhoření, vyčerpání, špatné vztahy, nízká sebeláska

I to vše může změnu a cestu za novým životním stylem ztěžovat. Začít od sebe pomůže, protože začneme zrcadlit to dobré a i okolí to pozná a začnou se dít divy. Tento přístroj kromě zatížení těla stresem pomůže sledovat i stav cév a cévního systému.

Na jakém principu je založeno neinvazivní cévní vyšetření pomocí přístroje Max Pulse Medicore?

Pletysmografická metoda je založena na principu průchodu světelných paprsků tkání vyšetřované oblasti. Zaznamenané informace jsou následně přístrojem zpracovány a zviditelněny jako pletysmografická křivka, na které je zobrazen záznam vyšetření v podobě pulsových vln. Srdeční činnost vyvolává rytmické objemové změny dané postupem pulsové vlny (resp. objemového pulzu).

Pulsová vlna je fenomén, vznikající (díky elasticitě cév) při stahu srdce a vypuzení objemu krve do systémového řečiště. Tím vzniká v cévní stěně tlaková vlna, jejíž rychlost je mnohonásobně větší než tok krve. Rychlost jejího šíření závisí především na elasticitě cévní stěny, která může být aterogeneticky snížena. Čím je elasticita menší, tím je rychlost pulsové vlny větší a stoupají tak nároky na srdeční práci (čímž je srdce dlouhodobě přetěžováno).

Pulsové vlny se liší nejen svou rychlostí, ale i tvarem. Pulsovou vlnu tvoří dvě hlavní komponenty:

1) První z nich je způsobena systolickou tlakovou vlnou, která vzniká vypuzením krve z levé komory přes aortu a její distribucí do periferních oblastí

2) Druhá komponenta je tvořena odrazem postupující pulsové vlny (k odrazu dochází na cévních větveních, úsecích s odlišnou distenzibilitou cévní stěny a rezistentních arteriolách).

Při vzestupu objemu krve v systole je absorbováno více světelných paprsků, na fotodiodu tak dopadá méně světelných paprsků než v diastole, kdy je absorpce nižší.

Tvar pulsové vlny ovlivňuje celá řada faktorů, jako jsou věk (s věkem roste tuhost cévní stěny), pohlaví, tělesná výška, tělesná zdatnost a srdeční frekvence. Analýza pulsové vlny je tedy využívána jako metoda umožňující zhodnocení stavu cév, kardiovaskulárních, ale i dalších onemocnění a jejich vývoje.

Hlavními činiteli přispívajícími ke zvýšení arteriální tuhosti jsou věk, genetické faktory a pohlaví (větší riziko se vyskytuje u mužů než u žen před menopauzou – po menopauze jsou ženy ohroženy kardiovaskulárními onemocněními více než muži).

Dalšími rizikovými faktory negativně ovlivňujícími arteriální tuhost jsou různá onemocnění (mezi nejvýznamnější patří diabetes mellitus, hyperlypoproteinémie a arteriální hypertenze), farmaka a kouření.

  Co vše přístroj umí zjistit?

  Míru stresu celkově

  Míru mentálního a fyzického stresu

  Tepovou frekvenci

  Arytmie

  Efektivní výtlačnou sílu srdce

  Zbytkový objem v cévách po systole

  Cévní pružnost – elasticitu

  Míru aterogenity v cévách

  Sníženou stálost při změnách prostředí, hormonální dysbalanci, únavu, vyčerpání

  Vyváženost nebo nevyváženost vegetativního nervového systému – sympatikus vs. parasympatikus a jejich nevyváženost může zvyšovat rizika spojená s obezitou nebo naopak psychickými problémy

   

  Naučte se žít zdravě napořád, ne jen za vidinou krátkodobého úspěchu do plavek nebo plesových šatů.

  Návaznost na lékařskou péči

  Při návštěvě a komplexní analýze všemi 3 přístroji někdy můžeme odhalit vážnější obtíže, nebo si třeba i jen potvrdíte problémy, o kterých jste třeba tušili, ale zatím jste je neřešili.

  Může jít třeba o srdeční arytmie, problémy s metabolismem cukru, riziko revmatoidní artritidy (problémy máte, v rodině obdobné problémy máte také, ale zatím jste s obtížemi nikde nebyli), problémy s ledvinami, častými záněty.

  Prostě pokud něco zjistíme, odkážu na následnou lékařskou péči.

  Většinou vyžaduji následnou preventivní kontrolu u vašeho obvodního lékaře. Ten případně navrhne léčbu, nebo vás odešle na jiná specializovaná pracoviště.

  Nejsem šarlatán, abych vám tvrdila, že vše zvládneme jen zdravou stravou. Lékařská péče je důležitá. Někdy jsou léky na zvládnutí problému potřeba. Ale většina léků jen potlačí příznaky, nebo krátkodobě uleví, ale problém v jádru nevyřeší.

  A také bohužel většina lékařů nemá důvěru v nás výživové poradce. A vlastně bych se jim ani nedivila. Studují 6 let+atestace. Opravdu je to komplexní obor, ke kterému vedlo opravdu velmi náročné studium.

  A pak nemají důvěru (vlastně ani já) v někoho, kdo výživu nestudoval. Proč? Je spousta poradců, co si udělají dvoudenní kurz, nebo ani to ne.

  A podle legislativy může pracovat jako výživový poradce kdokoliv, kdo si koupí na Živnostenském úřadu list za 1000 korun. Je to opravdu nastaveno špatně. Toto bude jednou můj sen změnit:

  • Mít tuto profesi jako živnost vázanou
  • Systém akreditace, pravidelná školení, specializace pod záštitou MŠMT i MZd

  Mnoho lékařů mě nemusí znát, ale věřte, jednám jen ve Vašem zájmu.

  Důležitá informace: Pokud se Vám stane, že se Vám nějak u některého lékaře nelíbí, myslíte si, že neudělal dost, nebo Vás ani nepřijal, odbyl… Máte právo jít jinam. Je to vaše zdraví, vaše tělo, váš život. Nenechte se odbýt, pokud se opravdu necítíte dobře. Lepší jít a zjistit, že to není nic vážného, než naopak… Mluvím z vlastní zkušenosti. Starejte se o sebe, myslete na své zdraví, poslouchejte své tělo a naučte se signály těla číst, myslete na harmonii těla nejen ohledně jídla, ale i spánku, regulace stresu a dalších faktorů.

  KAŽDÝ MÁ ALE JINOU CESTU, JINÉ ZVYKY, JINÁ ZDRAVOTNÍ OMEZENÍ, POJĎME NAJÍT PRO VÁS VHODNOU, ZDRAVOU A DLOUHODOBĚ UDRŽITELNOU CESTU.

  UDĚLEJTE TEN PRVNÍ KROK – KONTAKTUJTE MĚ.