Výživová poradkyně Mgr. Ing. Markéta Rozinková - změňte svůj život - Imunitní systém

Imunitní systém

Imunita,…

… slovo, které slýcháme téměř denně. Zvláště v této době, a přitom si málokdo představí, o jak komplexní a nenahraditelný systém jde. Dokáže nás chránit, ale může naše tělo nevratně poškodit, pokud se buňky imunitního systému obrátí proti nám.
Imunitu můžeme dělit jednak podle doby nástupu a specifičnosti (Specifická X Nespecifická imunita) a hlavního efektorového mechanizmu (Látková X Buněčná imunita).
Abychom si to široké spektrum funkcí představili, musíme si uvědomit, co vše do imunitního systému patří.
Vše důležité se dozvíte v článku.

Co vše si představit pod pojmem imunitní systém?

Orgány, co nám zajišťují funkci imunity:

 • Primární imunitní orgány: brzlík (thymus) a kostní dreň (medulla ossium). Zde probíhá vznik a diferenciace imunitních buněk.
 • Sekundární imunitní orgány: lymfatické uzliny, slezina, slizniční lymfatický systém, lymfatické uzliny, krční a nosní mandle, či lymfatická tkáň střev a žaludku). Více, než polovina imunitních buněk je asociována s povrchem sliznic a slouží jako "strážní stanice" - neboť jimi protéká lymfa (lymfatické uzliny) respektive krev (v případě sleziny) - případné patogeny jsou tak přímo vystaveny účinkům buněk specifické i nespecifické imunity, které tvoří převážnou část hmoty těchto orgánů.

Imunitu v těle zajišťují buňky imunitního systému nebo protilátky, hovoříme tak potom o buněčné nebo látkové imunitě.

 • Buněčnou složka imunity jsou leukocyty, nebo bílé krvinky. Průměrné množství leukocytů u dospělého člověka je 4-9.109/l krve, a to u obou pohlaví. Zvýšený počet může signalizovat infekční onemocnění. Znatelně vyšší počet leukocytů najdeme u novorozenců. Obecnou vlastností bílých krvinek je schopnost vystupovat z krevního řečiště (kde se normálně nacházejí a cirkulují), do tkání, kde se uplatňují. Tato schopnost se označuje jako diapedéza.
 • Protilátky = látková imunita - imunoglobuliny

Podle dalších kritérií se dělí imunita na specificko = získanou a nespecifickou = vrozenou.

 • Nespecifická imunita je vrozená a její mechanismy mohou být v případě infekce použity bez prodlení. Jsou to různé mechanické zábrany (pokožka, řasinky v nose), imunita sliznic (hlen, přítomnost probiotických bakterií ve střevech a poševní mikroflóře), přítomnost baktericidních látek v některých tělních tekutinách (slzy, sliny, žaludeční šťávy - HCl) a schopnost fagocytózy (pohlcování cizorodých částic) některých bílých krvinek (makrofágy, a neutrofilní granulocyty). NESPECIFICKÁ JE TEDY OBECNĚ BARIÉRA, JAKO KŮŽE, HLENY, ŘASINKY, PROBIOTIKA A DALŠÍ FYZIOLOGICKÁ FLÓRA.
  • Zánět, otok a teplota – přímé poškození škodliviny bez specifické reakce, účastní se toho cytokiny a leukocyty
  • Podílí se na ní leukocyty - neutrofilní, eosinofilní a bazofilní granulocyty a buňky bez zřetelných granul - agranulocyty = monocyty, tkáňové makrofágy a speciální lymfocyty - NK buňky)
 • Buněčná imunita nespecifická:
  • Neutrofilní granulocyty - hlavní úlohou je fagocytóza cizorodého materiálu (v průběhu fagocytózy bílá krvinka cizorodou částici obklopí svými výběžky, následně pohltí a zlikviduje pomocí účinných enzymů). Mají i schopnost reagovat na koncentraci určitých látek bakteriálního nebo vlastního původu. Neutrofily mají schopnost migrovat k místu s největší koncentrací těchto látek. Tento proces "nalákávání" neutrofilů se označuje jako chemotaxe. Chemotaktický účinek mají různé molekuly bakteriální původu, některé cytokiny nebo určité části komplementu. Neutrofilní granulocyty mohou fagocytovat pouze jednou, potom buňka zahyne. Je jich nejvíce ze všech granulocytů i ze všech bílých krvinek. Vytéká-li z rány hnis - je tento tvořen především mrtvými neutrofily.
  • Eozinofilní granulocyty - mají schopnost fagocytózy, ale hlavně chrání proti různým parazitárním onemocněním, plus se uplatňují při alergických reakcích - jejich množství se u alergií může znatelně zvyšovat.
  • Bazofilní granulocyty - jejich granula obsahují především heparin a histamin, což jsou látky účastnící se především zánětlivé odpovědi a alergických reakcí. Teoreticky jsou schopné i fagocytovat.
  • Žírné buňky jsou obdobou bazofilních granulocytů, najdeme je v tkáních a pojivu.
  • Monocyty a makrofágy - Monocyty jsou největší ze všech leukocytů. Jsou to opět fagocytující buňky jako neutrofily. Monocyty vycestovávají z krevního řečiště, kde se změní na své aktivní formy – makrofágy = najdeme v játrech, v plicích, ve slezině nebo v kůži (jako tzv. dendritické buňky).
  • NK-buňky - patří do nespecifické imunity
 • Buněčná imunita specifická:
  • B-lymfocyty se u ptáků se stěhují do kloakálního výběžku zvaného Fabriciova bursa - odtud B-lymfocyty
  • T-lymocyty po vzniku v kostní dřeni putují do brzlíku (thymus - odtud T-lymfocyty, dále dělíme na cytotoxické T - lymfocyty (TC) a pomocné T - lymfocyty (Th). Dále sem patří i výše zmiňované NK (Natural Killers) buňky.
  • NK buňky

Rozeznávají antigeny, které nejsou tělu vlastní. Rychlost a efektivnost specifické imunity je (na rozdíl od nespecifické imunity) závislá na tom, po kolikáté se imunitní systém s konkrétním antigenem setkává.

Látková imunita= imunoglobuliny:

Imunoglobuliny jsou proteiny s globulární terciální strukturou. Co se týče typů protilátek - nejdříve jsou B - lymfocytem produkovány protilátky třídy IgM, teprve později po další stimulaci dojde k produkci dalších typů (třeba IgG).
Obecnou schopností protilátek je vázat se svými vazebnými místy (epitopy) na vazebná místa antigenu (paratopy).
Pasivní imunizace je proces, při kterém do těla dodáváme již hotové protilátky proti určitému antigenu.

 • IgA - sekrety (slzy, sliny), sliznice
 • IgD - membránový receptor B - lymfocytů
 • IgE - alergické reakce a v imunitních reakcích zaměřených na parazity
 • IgG - prostupuje placentou
 • IgM - imunoglobulin časné protilátkové odpovědi

Cytokiny a interleukiny

 • Interleukiny = malé signální molekuly produkované různými leukocyty
 • Cytokiny = sem patří i produkty jiných buněk než bílých krvinek, například endotelu

Vidíte, že imunitní systém je složitý, komplení, mnohobuněčný a multiorgánový systém. Jeho fungování až z 80 % ovlivníte právě vy. Protože je to právě o Vás, jestli bude vše dobře fungovat, je to jen o Vás, jak se o své zdravé staráte, jak žijete a sportujete.

Co vše ovlivní, zda náš imunitní systém bude dělat, co má?

 • Aktuální zdravotní stav – BMI, procento tuku v těle, obvod pasu, autoimunitní onemocnění, metabolické obtíže
 • Odpočinek a kvalita spánku
 • Aktivita a sport
 • Úroveň stresu

Strava je jeden z hlavních faktorů, které můžete ovlivnit.

Je jen na Vás, jestli budete konzumovat polotovary, junk foods, fastfoody a jídla plná cukru a zpracovaného tuku bez jakékoliv výživné hodnoty, nebo jíte málo, nárazově a jednotvárně. V jídelníčcích Čechů je přemíra sladkostí, umělých přísad, smaženého jídla, dále jídla plná bílé mouky bez trochy vitaminů. Jíte ve spěchu, hodně z Vás říká, že nemá na jídlo čas, ale na co bychom měli mít čas, když ne na to najíst se normálního jídla. Musíme si uvědomit, že tělo je náš chrám a náhradní díly nejsou v obchodech jen tak k mání. A cokoliv nyní zanedbáme, se nám vrátí…

Ale je jasné, že ne vždy opravdu máme čas, život je nevyzpytatelný, ale pořád je to o našich volbách. Je jen na vás, jestli sáhnete po bagetě s vysočinou a margarínem, nebo po kvalitním mléčném výrobku s ovocem. Oboje zabere stejně času koupit i sníst… TO JE TA RELATIVITA. Hledejte způsoby, ne výmluvy…
Navíc… nežijeme ve středověku, můžeme chtít pro naše zdraví ještě mnohem více. Najde se spousta z Vás, co nemusí spoustu věcí. Někdo nejí maso, někdo nemá rád moc ovoce, jiné zase nepozřou ryby, nebo houby, nebo jiní zase nejí nic, co patří do holdingu Agrofert. To je v pořádku, Vaše volby, Váš život. Ale pořád chceme jedno = jíst zdravě, kvalitně, mít v jídle vitaminy a minerální látky. A co nejde z jídla, můžeme přijmout z opravdu kvalitních doplňků stravy. A je to tak v pořádku…

Chtějte pro sebe jen to nejlepší a nemusí to znamenat, že za doplňky utratíte jmění… Více na konci článku

Stres a nezdravé vztahy a prostředí

Nadměrná zátěž oslabuje náš imunitní systém. Ten kdo se neustále něco řeší, pohybuje se v každodenním vleku pro něho „neřešitelných konfliktů“, ten kdo se cítí frustrovaný, nešťastný, zničený, může počítat i s problémy s imunitou. Jeho tělo se permanentně domnívá, že se nachází v krizové situaci, připravuje všechny síly a vylučuje různé hormony, které negativně ovlivňují jeho imunitní systém. Rozhodně není vhodný ani dnešní nešvar, že jsme všichni zavření v mezi 4 zdmi s klimatizací a umělým osvětlením. I u nosných slepic se od toho upouští. Přirozené světlo je nezbytné pro správnou funkci živého organismu. Ovlivňuje činnost žláz s vnitřní sekrecí hormonů, imunitní i nervový systém.

Sport

Negativní vliv na imunitu má samozřejmě také znečištěné prostředí a nedostatek pohybu. Logicky, nejsme stavění na to, abychom seděli. Máme být venku, 8 hodin pracovat, 8 hodin dělat něco pro sebe, domácnost, trávit čas s rodinou, vzdělávat se, objevovat, odpočívat a 8 hodin spát.
To už dávno není pravda… A opět jsme u toho, kde je čas na sport?

Nemáte čas? A na co ano? Sedět 3 hodiny na tabletu nebo u PC? Čas je relativní!!! Zvládnete za hodinu tolik povinností, jako někdo za celý den, jen stačí hnout se a čas přestane být Vaše překážka.
Samozřejmě neznamená zase lítat a nevědět, kdy zastavit, ale pokud chcete, tak to nějak uděláte. Stačí obout boty a jít pěšky, stačí vystoupit o zastávku dříve a dojít to. Malé krůčky cesta k úspěchu.

Nyní spolupracuji s firmou Neobotanics. Moc se mi líbí produkty, co opravdu logicky dávají smysl.
To znamená, že vyrobí a udělá symbiózu účinných látek tak, aby měly látky výbornou vstřebatelnost a účinnost, bez zbytečného balastu.

Proto doporučuji toto pořídit:

Vitamin C v lipozomální kvalitě s D a Zn: https://neobotanics.cz/products/neolipo-c-d-zn-forte-550-mg

Omega 3 pro prevenci i při zánětu: https://neobotanics.cz/products/polar-omega-3-krill-pro

Skvělá tinktura při onemocnění respiračního systému: https://neobotanics.cz/products/herbaregen-kapky-50ml

 

S kódem F 10 ROZINKOVA máte 10 % slevu :-)