Výživová poradkyně Mgr. Ing. Markéta Rozinková - změňte svůj život - Význam a funkce inzulinu a co je diabetes I. typu

Význam a funkce inzulinu a co je diabetes I. typu

Inzulin je klíčový hormon, který zvyšuje transport glukózy do svalových buněk, tukových buněk (při přebytku glukózy dochází k jeho lipogenezi) a do jaterních buněk, ale nezvyšuje transport např. do centrálního nervového systému nebo ledvin. Pomáhá snižovat hladinu glukózy v krvi tím, že usnadní přístup glukózy přímo do buněk.

Mechanismus působení inzulinu má 3 fáze.

 • V první fázi dochází ke zvýšení počtu glukózových transportérů a napomáhá vyššímu vstřebávání AMK a K do buněk. Tato fáze je velmi rychlá, nastává v průběhu několika sekund od počátku působení hormonu.
 • Následující druhá fáze probíhá střední rychlostí, v minutách. Během ní působí inzulin jako stimulant syntézy proteinů a jako inhibitor v degradaci proteinů. Dále zesiluje tvoření zásoby glukózy v játrech ve formě glykogenu pomocí enzymu glykogensyntázy
 • V poslední třetí fázi, která se uplatňuje po hodinách, působí inzulin jako stimulant tvorby lipidů lipogenetickými enzymy. Inzulin má specifická místa působení v organismu. Prvním jsou játra. Ta jsou na inzulin velmi citlivá a je v nich vyšší koncentrace inzulinu v krvi než v jiných částech těla (3 –10 krát vyšší).

Dále inzulin působí v kosterním svalstvu a tkáňovém tuku. V nových výzkumech se objevují často doklady o přítomnosti inzulinových receptorů v mozku. Mozek byl donedávna považován za orgán, který má malou závislost na účinku inzulinu. 

Diabetes mellitus je porucha látkové výměny, při které tělo nedokáže správně hospodařit s krevním cukrem glukózou. Buď jde o absolutní nedostatek inzulinu, což je případ DM 1. typu, anebo v případě DM 2. typu buňky v Langerhansových ostrůvcích pankreatu přestanou fungovat správně nebo vytvářejí málo inzulinu. Pak se hovoří o tzv. relativním nedostatku inzulinu. 

Glukóza je nejdůležitější jednoduchý sacharid pro lidský organismus, protože zajišťuje celou řadu fyziologických funkcí, a to od správného fungování všech tělesných orgánů, přes svalovou práci až po dýchání a trávení chymu (Pokorná, 2006). Glukóza, se po těle transportuje krevním řečištěm, množství glukózy v krvi se v odborné terminologii značí pojmem glykémie, jednotkami jsou mmol.l-1 . Zdravému jedinci se glykémie pohybuje v rozmezí 4,4 – 6,7 mmol.l-1.Toto onemocnění je proto doprovázeno řadou zdravotních komplikací, počínaje poruchami metabolismu sacharidů, lipidů a bílkovin, přes akutní a chronické komplikace až po kóma a v neléčených případech také smrt. Jak jsem psala výše, v dnešní době je toto onemocnění rozšířeno po celém světě, ve všech ekonomických vrstvách obyvatelstva, přítomen je u dětí i dospělých, u žen i mužů, bez rozdílu věku a čím dál více se prohlubuje do mladších a mladších věkových skupin.

Komplikace při DM mohou být jak akutní, krátkodobé, tak i chronické, způsobené ignorováním příznaků po velmi dlouhou dobu. 

K akutním komplikacím se řadí:

 • hypoglykémie: jde o hladinu krevního cukru nižší než 3,9 mmol.l-1 , mírné příznaky mohou pacientovi způsobit výkyvy denní aktivity, dezorientaci a změny nálad. Časté výkyvy krevního cukru pod stanovenou mez jsou spojeny s vysokou nemocností a úmrtností. Hypoglykémie byla také spojována s vyšším rozvojem demence. Je proto velice důležité správně naplánovat léčbu a pečivě sledovat pacienty s rizikovými faktory, aby k hypoglykemickým stavům docházelo co nejméně 
 • hyperglykémie: neboli nadbytek krevního cukru, je to primární signál pro zjištění DM. Vznikne nedostatkem inzulinu v organismu, proto glukóza nemůže být vychytávána a hromadí se v krvi i moči. Vzniká zvýšeným výdejem glukózy z jater a zvýšeným účinkem glukagonu na důležitých metabolických drahách inzulinu. Hyperglykémie se projevuje charakteristickými příznaky. Především se jedná o žíznivost, zvýšené močení (polyurii), snížení tělesné hmotnosti a rozostřené vidění. V horších formách se projevuje ketoacidózou nebo ketonickou hypermolaritou, díky kterým se může projevit otupělost smyslů až kóma a pokud člověk nevyhledá odbornou lékařskou pomoc a nebude dodržovat určitá opatření, může způsobit smrt
 • diabetická ketoacidóza, laktátová acidóza a hyperglykemický hyperosmolární syndrom.

 

Chronická onemocnění ve spojení s DM vzniknou po dlouhodobém glukózovém nadbytku v organismu. Řádově jde o několik let. 

Jsou to:

 • diabetická retinopatie: projevuje se poškozením cév oční sítnice. Do sklivce uniká krev i méněcenné součásti krevní plasmy, neléčení může vést až ke slepotě
 • diabetická neuropatie: při ní dochází k poškození periferních nervů, může vést ke ztrátě citlivosti na kůži a v končetinách může docházet k pocitům svědění a brnění
 • diabetická nefropatie: při tomto onemocnění dochází k poškození membrán v ledvinách, které zajišťují filtraci. Jejich nefunkčnost způsobí zhoršené fungování až selhání ledvin, pacient pak doživotně musí podstupovat dialýzu nebo podstoupit transplantaci
 • ischemické choroby: u diabetiků je vyšší šance, že se budou potýkat s arterosklerotickými problémy, se zánětlivými problémy v dolních končetinách a rizikem infarktu myokardu 

 

WHO rozdělila onemocnění DM na tyto typy:

 • Diabetes mellitus 1. typu, IDDM
 • Diabetes mellitus 2. typu, NIDDM
 • Gestační diabetes mellitus
 • „MODY“ diabetes 

 

K IDDM (insulin dependenent; DM závislý na inzulinu) dojde po autoimunitním poškození B - buněk slinivky břišní, kde se tvoří inzulin. Tedy organismus tyto buňky samovolně ničí. Znamená to, že u IDDM inzulin chybí. IDDM postihuje zejména děti, mladistvé a mladé lidi. Za posledních 20 let došlo v České republice k dvojnásobnému nárůstu výskytu IDDM. 

IDDM je v ČR zastoupen z celkového výskytu DM kolem šesti %.  Nejčastěji se toto onemocnění projevuje hypertenzí (vysokým krevním tlakem), vyšším obsahem ketolátek v těle, zvýšeným močením, žíznivostí, překyselením organismu a tachypnoí (dýchavičností, zvýšenou frekvencí dechu). Pokud se co nejdříve nenasadí inzulinová léčba, tedy podání přípravku s inzulinem, dochází k úmrtí pacienta kvůli těžké metabolické acidóze (překyselení) a dehydrataci organismu v diabetickém kómatu.

U člověka (dítěte) trpícího IDDM pozorujeme polyurii, jelikož je narušeno hospodaření organismu s tekutinami. Je to způsobeno zvýšenou koncentrací glukózy, která s sebou strhává vodu, K a sodík (Na). Během 24 hodin tělo vyloučí přes 3 litry moči. Výsledkem je dehydratace a změna osmotických koncentrací v organismu. Pacient se dále může setkat s hubnutím, retinopatií, malátností, ospalostí, poruchou vědomí až bezvědomím. To je způsobeno změnou pH krve působením ketolátek. Normální pH je v rozmezí 7,23 – 7,43, kritická je hodnota 6,8. U vzniku IDDM se mohou podílet vedle genetické predispozice i faktory vnějšího prostředí. Zjistilo se, že čím déle matka kojí své dítě, tím má dítě menší pravděpodobnost, že se u něj IDDM projeví. Byla také zjištěna virová onemocnění, která se podílí na vzniku autoimunity vůči B - buňkám . K nižší četnosti výskytu IDDM vede vyšší věk matek. Riziko je stejné pro potomky s rodiči, kteří se léčí s DM anebo matka, která dostala DM v průběhu těhotenství.

Rozdíly ve výskytu může objasnit konzumování mléka. Studie z 80. let prokázaly, že existuje přímá úměra mezi konzumací kravského mléka a výskytem IDDM. Tedy čím je vyšší spotřeba kravského mléka, tím vyšší je výskyt. Za preventivní opatření se tak dnes dá považovat pouze prodloužení kojení a omezení konzumace kravského mléka. Americká diabetologická asociace rozdělila IDDM na 2 formy, a to 1A a 1B.

 • 1A forma - imunitně podmíněná forma: V těle se tvoří protilátky, které útočí proti B - buňkám a dochází k jejich destrukci. V těle je proto nedostatek inzulinu. Příčinou mohou být jak vlivy vnějšího prostředí, genetické predispozice (špatná kombinace genů) i nízká obranyschopnost buněk Langerhansových ostrůvků. Bývá také spojována s jinými poruchami imunity, například s Addisonovou nemocí (selhání nadlevinek), celiakií, atd.
 • 1B forma – idiopatická forma: Tato forma diabetu se vykazuje velice vysokým nedostatkem inzulinu, ke kterému došlo bez jakékoliv známky autoimunitní reakce

Strava při IDDM:

V jídelníčku by neměla chybět žádná složka potravy, je ale velmi důležité, které druhy potravin preferovat. 

Živočišné produkty jako maso, uzeniny, mléko a mléčné výrobky je vhodné konzumovat v nízkotučné formě. Ryby se doporučují jak sladkovodní, tak mořské, lepší libové, ale menší množství tuku nevadí. 

Zakysané výrobky z mléka je vhodné zařazovat co nejčastěji. Tuky jsou pro diabetiky vhodné hlavně rostlinné se sníženým obsahem tuku. Je nutné odměřovat množství sacharidových příloh (těstoviny, rýže, brambory) a pečiva. 

Zelenina by měla být v jídelníčku denně alespoň v množství 300 g, není nutné u této složky tolik hlídat energetickou hodnotu, většina zeleniny ji má extrémně nízkou. To neplatí o ovoci, maximální množství by nemělo překročit 100 – 150 g na jednu dávku. 

Pro pacienta nejrizikovější jídla (s vysokým obsahem sacharidů) je vhodnější jíst v menším množství a méně často a pečlivě počítat obsah sacharidů a podle toho přizpůsobit dávkování inzulinu.

Důležité je rozdělení dávkování jídla dle aplikace inzulinu a přizpůsobit tak i pohyb a tělesnou aktivitu. Lékaři doporučují stravovací režim ve formě 3 hlavních a 3 vedlejších jídel, tedy snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, večeře a 2. večeře.

 Tento režim bývá zvolen především kvůli účinku inzulinu. Kdyby diabetik vynechával vedlejší jídla, mohlo by dojít k hypoglykémii. Inzulin se aplikuje 20 - 30 minut před hlavním jídlem.

Jak Vám může pomoci Moringa olejodárná s tímto onemocněním?

Obsah rozpustné vlákniny dokáže regulovat hladinu krevního cukru. Při konzumaci moringy v kapslích i nerozpustná vláknina váže vodu, navozuje pocit sytost v žaludku, rozpustná vláknina v žaludku z čaje i kapslí bobtná a zpomaluje vyprazdňování žaludku, naopak díky své nestravitelnosti zkracuje dobu průchodu tráveniny střevem. Dále zlepšuje glykémii – reguluje hladinu krevní glukózy a tím oddaluje pocit hladu a není potřeba aplikovat větší dávky inzulinu před hlavními jídly. Vláknina slouží jako výživa bakteriální biomasy v tlustém střevě, dale působí jako ochrana tlustého střeva před hnilobnými bakteriemi a podílí se tak na snížení rizika kolorektálního karcinomu (rakovina tlustého střeva) a ulcerózní kolitidy. Moringa obsahuje take mnoho vitaminu C, který diabetikům, často schází pro ochranu cév a dalších tkání.

Moringu můžete pořídit v mnoha formách, od sušené drcené v kapslích, kde se snoubí rozpustná i nerozpustná vláknina s mnoha živinami a minerálními látkami, a jsou vhodné pro snadné i rychlé užití. Můžete například vyzkoušet Moringu s bylinkami pro dobrou hladinu cukru v krvi a normální trávení. Naleznete na: https://marketarozinkova.cz/eshop/sortiment/bylinne-smesi-s-moringou/bylinna-smes-pro-normalni-hladinu-cukru-se-skorici-detail