Výživová poradkyně Mgr. Ing. Markéta Rozinková - změňte svůj život - Koenzym Q 10 a zdravotní význam

Koenzym Q 10 a zdravotní význam

Mnoho z Vás už o této sloučenině někdy slyšelo, možná dost z Vás ví, že má vliv na některé funkce v organismu a kde jej můžeme získat. Ale to hlavní jste možná ještě o koenzymu q10 nečetli.

Koenzym Q (též ubichinon, koenzym Q10, CoQ) patří mezi koenzymy oxidoreduktáz. Je součástí mitochondriálního dýchacího řetězce. Tato sloučenina je svou funkcí podobná vitaminům. Stejně jako vitaminy je kofaktor různých reakcí. Proto tuto sloučeninu najdeme ve většině buněk lidského těla. Jedinou výjimkou jsou erytrocyt a buňky v čočce oka. To jsou 2 jediné typy buněk, které tuto látku neobsahují a to z jediného důvodu: nemají mitochondrie. Mitochondrie jsou v buňkách jakýmisi elektrárnami, co produkují energii a další potřebné složky pro buňky.

Proč je koenzym Q10 tak důležitý, že je v každé mitochondrii v každé buňce těla? Jeho hlavní funkcí je totiž konverze přijaté energie z přijaté potravy do energie chemické ve formě ATP = adenosintrifosfátu. Kde je tedy logicky nejvyšší koncentrace koenzymu q10? Logicky v srdečním myokardu, plicích, hepatocytech jater. Toto jsou orgány kromě mozku nejvíce citlivé na dodávání energie. 

Jak Q10 funguje v našem těle? 

Má dvě základní funkce. Jednak pomáhá v přeměnách v elektronovém transportním řetězci na membráně mitochondrií. To znamená, že louží jako přenašeč elektronů přes zvlněnou membránu těchto malých buněčných elektráren.

Druhou jeho funkcí je pak působit jako antioxidant právě v mitochondriích a tukových a lipoproteinových membránách ostatních buněk, čímž pomáhá obraně buněk vůči stárnutí a degradaci.  Brání také tyto struktury před volnými radikály z prostředí z vlivů špatného životního stylu. Koenzym Q10 je částečně semiesenciální. To znamená, že naše tělo si jej umí vyprodukovat samo do 30. roku věku, ale poměrnou část si získáváme také z potravy. Je však známo a prokázáno, že s věkem přirozená syntéza klesá, a právě je pak důležité doplňovat jej z potravy nebo i pomocí kvalitních doplňků. 

Jeho správný a pravidelný přísun si opravdu musíme zajistit správnou a vyváženou stravou. Nejbohatším zdrojem Koenzymu Q10 je hovězí srdce, hovězí maso a další vnitřnosti jako játra a ledviny. Mnoho je ho i v rybách - především makrele a sardinkách. Menší množství se nachází v rostlinách, zvláště ve špenátu, kapustě, zelí, cibuli, výhoncích vojtěšky, bramborách, topinamburech, sójových bobech a pšeničných zrnek. Blahodárné množství koenzymu Q 10 je i v rukole, řeřiše, polníčku a i morinze olejodárné. Z ořechů jsou dobrým zdrojem pistácie, Z olejů zase řepkový a sojový. Významné zastoupení mají i luštěniny. 

Jak z toho vplývá, přirozené procesy stárnutí s sebou nesou i sníženou syntézu koenzymu Q10. Stárnutí bývá také spojováno s poklesem Q10 v mitochondriálním obsahu. Tím pádem dojde k tomu, že se z dýchacího řetězce mitochondrií stane velký zdroj volných radikálů. Tyto radikály pak v buňkách indukují mutace genů, narušují produkci energie. Koenzym Q10 je tedy důležitý pro antioxidační kapacitu mitochondrií. 

Jeho nedostatek, ať už vlivem věku, prostředí i dalších vlivů má na tělo přímý aterogenní efekt. Jsou výzkumy, kdy se pokusným zvířatům suplementoval tento koenzym, ve rovnání s kontrolní skupinou vykazovala zkoumaná skupina snížení hydroperoxidů tuků a snížení tloušťky aterogenních plátů v cévní stěně, hlavně pak aortě. Proto byla na místě i je hypotéza, že koenzym Q10 se může používat v podpůrné suplementační léčbě pacientů s KVO.

Byly také provedeny právě výzkumy, týkající se problematiky podpory léčby pacientů s cévními nebo srdečními chorobami a výsledky byly více méně jednoznačné. Analýza pacientů se srdečním selháním ukázala prokazatelné a klinicky relevantní zlepšení parametrů srdeční funkce, zmírnění dušnosti, lepší výkonnost srdce i organismu a zlepšení kvality života komplexně. U pacientů s chronickým selháním srdce došlo k výraznému snížení počtu dní strávených v nemocnici. Proto jsou tato doporučení používat tento koenzym opodstatněná. Nejen při léčbě, ale i prevenci u osob nad 45 let.

U pacientů po akutním infarktu myokardu suplementovaných Q10 došlo ke snížení anginy, celkových arytmií a dysfunkce levé komory. Navíc bylo prokázáno signifikantní snížení celkových srdečních příhod. 

Q10 potlačuje peroxidaci tuků v buněčné membráně a také lipoproteinů v cirkulaci, což je důležité v procesu rozvoje aterosklerózy. Q10 kromě toho, že reaguje přímo s peroxidovými radikály. Velice skvělé účinky byly prokázány ve výzkumu léčby Parkinsonovy choroby. Suplementace vysokými dávkami koenzymu (1200 mg denně) snížila až o 44% projevy úpadku funkce CNS, včetně denních aktivit. 

Nejvíce se asi v běžné laické společnosti mluví o koenzymu Q10 v souvislosti s kůží. Také v kůži s věkem klesá obsah Q10. Stárnutí kůže vede ke tvorbě vrásek a vyšší náchylnosti k poškození škodlivým slunečním zářením. Q10 se ukázal efektivní jako ochrana proti UVA paprskům, které způsobují oxidativní u stresu v lidských buňkách produkujících keratin a kolagen a tím jako účinný prostředek i pro ochranu DNA před degradací. 

Vyzkoušejte například tuto blahodárnou bylinnou směs Moringy a dalších bylin s názvem IMUN: https://marketarozinkova.cz/eshop/sortiment/bylinne-smesi-s-moringou/bylinna-smes-moringa-imun-detail

Tato směs působí skvěle na imunitní a antioxidační systém organismu, dodá koenzym Q10, vitaminy, minerální látky, antioxidanty a přirozené formě, čímž je tělo nejlépe vstřebá.

Pro ty, co by to chtěli podpořit ještě více, mám ještě skvělý tip na český a velmi kvalitní doplněk stravy - Czech virus CoQ10 - koupíte zde https://marketarozinkova.cz/eshop/sortiment/doplnky/czech-virus/czech-virus-koenzym-q-10-detail

Udělejte pro sebe maximum a z kvalitních zdrojů!!!