Výživová poradkyně Mgr. Ing. Markéta Rozinková - změňte svůj život - Obezita - objektivní doporučení, jak se jí udržitelně zbavit

Obezita - objektivní doporučení, jak se jí udržitelně zbavit

Základním cílem léčby obezity je redukce hmotnosti. Neméně důležitá však je správná léčba nemocí komplikujících obezitu, jako je hypertenze, diabetes mellitus 2. typu, hyperlipidémie a další.

Trvalý pokles tělesné hmotnosti o 5 – 15 % z výchozí hmotnosti má pro nemocného významný pozitivní efekt, vede k redukci rizika vzniku komorbidit a příznivě ovlivňuje klinické projevy komorbidit již vzniklých. U pacientů s poruchou metabolismu lipidů byl po redukci hmotnosti opakovaně prokázán pokles hladiny celkového a LDL cholesterolu, pokles hladiny triacylgylcerolů a vzestup koncentrace HDL cholesterolu v séru. U pacientů s diabetem 2. typu vede úbytek hmotnosti k poklesu glykémie nalačno a inzulinémie v důsledku zvýšené citlivosti k inzulínu. U obézních hypertoniků po redukci tělesné hmotnosti dochází k poklesu systolického i diastolického krevního tlaku. Komplexní léčbu obezity lze rozdělit na oblast dietních opatření se změnou pohybové aktivity za využití kognitivně behaviorálních technik. V extrémních případech se přistupuje k farmakologickým léčebným postupům a k bariatrické chirurgii. Tento případ se ukázal být jako nestabilní, léčiva neřeší to, jak se pacient stravuje a pouze potlačují příznaky a ze zkušeností klientů mé terapeutické poradny je známo, že bariatriacká chirugie zapříčiní rychlý pokles hmotnosti, s tím je spojen problém s neelasticitou kůže, která se neumí tak rychle vrátit do původního stavu. Navíc nedostatek živin se projeví i na celkovém zdraví těla. Často chybí v těle vitamin B12, vitamin C, železo a další makro a mikronutrienty. Bariatrická chirurgie by měla proto nastat jako nejkrajnější řešení, když ostatní metody léčby selhávají a pacient sám nemá vůli ani přesvědčení změnit svůj životní styl. 

Pozitivního efektu v průběhu redukce nadměrné tělesné hmotnosti v ambulantní praxi lze dosáhnout aplikací komplexního postupu. Při léčebném ovlivňování nadměrné tělesné hmotnosti je nutné dosáhnout dlouhodobě negativní energetické bilance, a to snížením příjmu energie z potravy se současným zvýšením výdeje energie tělesnou aktivitou. Základním předpokladem úspěšné redukce tělesné hmotnosti je pozitivní motivace pacienta k hubnutí, vypracování individuálního léčebného plánu, stanovení reálných cílů a pravidelná kontrola efektivity zvoleného postupu.

Pomoc v mé poradně spočívá v zahájení vyvážené pestré stravy s rozdílem příjmu a výdeje energie, ke všem klientům se musí přistupovat individuálně, každý má jiné zaměstnání, fyzickou aktivitu, zdravotní obtíže a léčiva. Podle těchto faktorů, včetně výsledků z přístroje Inbody a kondičního orgánového scaneru, je sestaveno stravování přímo na míru, základ je omezení příjmu nasycených tuků a jednoduchých cukrů, kterého lze dosáhnout snížením konzumace tučného vepřového masa, tučných uzenářských výrobků, tučného drůbežího masa (kachna, husa), plnotučných mléčných výrobků, cukrárenských výrobků, slazených minerálních vod, sirupů a alkoholu, u nás především piva. Při tvorbě nízkoenergetické diety je nutno věnovat značnou pozornost jejímu složení tak, aby byla zachována optimální nutriční hodnota. Nesmí dojít k omezení konzumace doporučeného množství pro organismus nezbytných látek – jako jsou esenciální aminokyseliny, mastné kyseliny, vitamíny a mikroelementy. Změna stravovacích zvyklostí a úprava diety je nezbytnou součástí terapie obezity i nadváhy. Klient by měl zaznamenávat jídelníček a nutriční specialista by pak měl pacienta upozornit na nezbytné úpravy jídelníčku jak z hlediska množství přijímané potravy, tak z hlediska jejího složení. Ze záznamu a z vyhodnocení lze zjistit i jídelní zvyklosti pacienta a druhy potravin, které preferuje. Doporučení diety musí být pro konkrétního pacienta individuálně upraveno. Dietní omezení nesmí být příliš přísné vzhledem k tomu, že pacienti nejsou zpravidla schopni velmi přísnou dietu dlouhodobě dodržovat. 

Základní metody redukce příjmu energie: 

-snížit energetickou vydatnost jídel a nápojů

-upravit velikost porcí

-denně 5-6 porcí jídla (nejíst mezi jídly)

-pravidelně snídat

-nejíst v noci

-zabránit obdobím přejídání a ztráty kontroly nad příjmem potravy

-snížení energetické vydatnosti potravin lze docílit redukcí obsahu nasyceného tuku a koncentrovaných jednoduchých sacharidů

-zvýšením obsahu vlákniny a vody

-dostatečná váha a objem potravin napomáhá snížení pocitu hladu.

-celkový pokles příjmu energie by měl představovat 15 – 30% ve srovnání s původním příjmem energie váhově stabilního obézního pacienta, nikdy by se strava neměla dostat pod hodnotu bazálního metabolismu.

-se snížením obsahu tuků a jednoduchých sacharidů (především sacharózy, ale i fruktózy) dochází i k mírnému snížení příjmu proteinů, (který bývá někdy rovněž nadměrný), přičemž jejich podíl na celkovém energetickém příjmu při redukční dietě obvykle stoupá.

-je nutno věnovat pozornost složení tuků v dietě, omezovány by měly být především nasycené tuky a tuky obsahující trans mastné kyseliny. Obsah tuků by měl dosahovat maximálně 30% celkového příjmu energie, polynenasycené tuky (polynenenasycené mastné kyseliny, PUFA) by měly tvořit kolem 7%. Hlavním zdrojem PUFA řady n–6 jsou rostlinné tuky, např. slunečnicový, klíčkový a sójový, hlavním zdrojem mastných kyselin řady n–3 jsou především ryby, z rostlinných tuků lněný nebo řepkový olej. Příznivě se uplatňuje rovněž náhrada nasycených tuků mononenasycenými rostlinnými tuky (olivový a řepkový olej).

-vhodné je snížit množství konzumované energie v redukční dietě ve srovnání s energetickým výdejem o 2000–2500 kJ/den. Například pro ženu ve věku 40 let se sedavým způsobem života s energetickým výdejem 8500 kJ/den je vhodná redukční dieta s obsahem energie 6000–6500 kJ/den 

FYZICKÁ AKTIVITA

Postupné zvyšování fyzické zátěže, především v mimopracovních pohybových aktivitách ve volném čase, se podílí na prohlubování negativní energetické bilance. Pohybová aktivita při ambulantní terapii obezity je dávkována přísně individuálně s ohledem na stupeň obezity a výskyt komorbidit. 

Důležitým faktorem je postupné zvyšování zátěže. Doporučuje se aerobní fyzická aktivita dynamického charakteru, kterou osoba provádí nejméně 4x - 5x týdně po dobu 30–45 minut s intenzitou 60–70% maximální tepové frekvence navíc ke své původní fyzické aktivitě.

(Orientační výpočet u zdravých osob je 220 – věk a 60–70% z vypočítané hodnoty. U nemocných osob např. s kardiovaskulárním onemocněním je zátěž nutné stanovit individuálně na základě odborného vyšetření u specialisty).

Za vhodnou je považována chůze, plavání, jízda na kole nebo rotopedu. Za nevhodné lze považovat všechny aktivity, při kterých dochází k opakované nepřiměřené zátěži kardiovaskulárního, plicního, případně i pohybového aparátu. Cvičení vytrvalostního charakteru o mírné intenzitě (posilování s minimální zátěží nebo jen s váhou vlastního těla) příznivě ovlivňuje metabolickou zdatnost organismu.

Kognitivně – behaviorální intervence je metoda, která je používána v léčbě obezity v ordinaci nutričního terapeuta. I při snižování hmotnosti se mohou uplatnit čaje a bylinné směsi. Proto byl vyvinut čaj s Moringou olejodárnou, který obsahuje bylinky, které se velice dobře uplatňují při obtížích s obezitou a tento čaj z Moringy pomáhá doplnit pitný režim při redukci váhy. Moringa je známa jako zázračný strom a obsahuje mnoho vitaminů a minerálních látek ve vyváženém a dobře vstřebatelném poměru. Tuto bylinnou směs s Moringou naleznete zde: https://marketarozinkova.cz/eshop/sortiment/bylinne-smesi-s-moringou/bylinna-smes-pro-spalovani-tuku-detail